Col·lecció

Cristina Escape. Barcelona, 1961.
Després de llicenciar-se en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, on realitza la seva primera exposició individual el 1982, es dóna a conèixer a Mallorca a través de dues exposicions realitzades a la Galeria Joaquim Mir, el 1985, i a la Galeria Norai de Pollença, el 1987, on ja apunta les línies argumentals i estilístiques que han acompanyat el seu treball fins avui, tal com pot comprovar-se a la retrospectiva ""Cristina Escape. Obres 1985-2005"" presentada al Casal Solleric (Palma, 2005). Vint anys de treball en els quals ha presentat el seu treball a Alemanya o Cuba, però fonamentalment a Barcelona i Mallorca. Altres exposicions individuals han estat a la Galeria Blauart (Port de Pollença, 1989), la Sala Dalmau (Barcelona, 1990) i la Galeria Maior (Pollença, 1993). El 2001 exhibeix a la Sala Dalmau (Barcelona) i a la Galeria Marimón (Can Picafort). Companya d'estudis dels mallorquins Rafa Forteza i Joan Riutort, ha manifestat des de sempre una fascinació primerenca per Joan Miró. Les ""lliçons"" del mestre català s'evidencien, sobretot, en els olis signats entre 1990 i 1992, anys d'intensa activitat i hereus d'una època (els 80) en què la seva obra es mou per territoris simbòlics i expressionistes, amb clares referències a Basquiat, Francesco Clement o Schnabel. Posteriorment, recupera el seu amor pel dibuix (sense abandonar la seva devoció al color) i per una certa tradició pictòrica en l'elecció dels temes: rostres, mans, perfils humans, bodegons, motius florals, natura... Reprèn així la tradició de les avantguardes del segle XX en despuntar el XXI i retorna reverencialment a Picasso, Picabia, Braque i Miró en la seva maduresa artística.

Autor:
CRISTINA ESCAPE
Resultats 1 - 1 de 1

CRISTINA ESCAPE

© Copyright 2021 . Ajuntament de Porreres. Tots els drets reservats Dissenyat per Twin Force

Search